NEABPD ISRAEL

תרום לנו

מספר סיבות טובות לתמוך בנו:

  1. הארגון החינוכי הישראלי עבור טיפול בהפרעת אישיות גבולית הינו הארגון היחיד בישראל המתאבק עבור זכויות המתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית – עד 5% מהאוכלוסייה.
  2. הארגון הינו היחידי המיועד להגדיל את ההכרה בהפרעת אישיות גבולית ובשיטות הטיפול בה גם בתוך קהילת המטפלים וגם בתוך קהילת בני משפחות המתמודדים ויקירהם.
  3. אין ארגון אחר המיועד לתמוך בבני משפחה של המתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית וחוסר ויסות רגשי על ידי תכנית מוגדרת ומבוססת מבחינה מדעית.
  4. ״קשרי משפחה״, התכנית שלנו, הינו פרי החשיבה והכתיבה של מיטב המטפלים בתחום בארצות הברית והיא עברה ביקורת מדעית צמודה המעידה על הצלחתה בהורדת תחושות הדיכאון והכאב בין בני המשפחה.
  5. הקשר ההדוק בן הארגון שלנו והארגון האמריקאי, בעל אותו שם, מעניק לנו גבוי מקצועי לא רק מקליניקאים ובני משפחה מוכשרים בארצות הברית, אלא גם מארגונים דומים בקנדה, אוסטרליה, איטליה, ושוודיה. המהפכה בטיפול בהפרעה אישיות גבולית כבר חובקת עולם. קחו חלק!
  6. ב"קשרי משפחה" אנו מעניקים הכשרה ראשונית ב- DBT, טיפול שהפכה את הפרעת אישיות גבולית מדיאגנוזה הרת אסון לדיאגנוזה של הפרעה ברת טיפול. DBT גם הוכיחה את עצמה כיעיל בטיפול במחלות נפש נוספות הקשים לטיפול נורמטיבי, כגון הפרעות אכילה.