NEABPD ISRAEL

מידע עבור מטפלים

 קיימת בארץ גרסה מקוצרת של התכנית "קשרי משפחה" המתואמת למטפלים. גרסה זו מתארת בסקירה כללית את פעילות העמותה, מאפייני ההפרעה, ואת שיטת הטיפול – DBT, ובכך פותחת צוהר לעולמם של קרובי משפחה המתמודדים עם הסובלים מאי-וויסות רגשי קיצוני.

למידע נוסף ורישום לקורס, נא ליצור איתנו קשר.