NEABPD ISRAEL

מגוון הרצאות וסדנאות חודשיות בזום

א. הרצאות חודשיות עבור הצבור הרחב ובמיוחד עבור בני משפחה דוברי עברית על החיים בצל הפרעת אישיות גבולית מתקיימות בזום בכל יום שלישי הראשון בכל חודש, בשעה 20:00

ב. הרצאות חודשיות עבור בוגרי קשרי משפחה בעברית מתקיימות ביום שלישי השלישי בכל חודש ב-19:30 בזום

ג. הרצאות חודשיות עבור בוגרי קשרי משפחה מתקיימות באנגלית ביום שלישי הרביעי בכל חודש ב-19:30 בזום

ד. הרצאות מוקלטות