NEABPD ISRAEL

קשרי משפחה

לאור מגפת הקורונה נפתחות עתה שלשה קבוצות חדשות בזום, שתיים בעברית ואחת באנגלית. מספר המקומות מוגבל וההרשמה היא על בסיס "כל הקודם זוכה". לפיכך, אנא צרו קשר באופן מיידי, תוך ציון לאיזו קבוצה אתם בוחרים להצטרף.

נא זכרו שמשך כל פגישה הוא שעתיים, ומדובר על 12 פגישות עוקבות. אם אינכם יכולים להשתתף עקב בעיה של זמנים או תאריכים, פנו אלינו כדי שנוכל לעדכן אתכם במועדים של קורסים עתידיים.