משאבים עבור הציבור התורני והחרדי

מכתב תמיכה מאת הרב פרופסור אברהם טוורסקי באנגלית