NEABPD ISRAEL

טיפול בנפגעות/ נפגעי טראומה מינית

בני ברק:

מרכז נפשינו (תחת עמותת בית חם)

מרכז הרב תחומי בבני ברק לטיפול בנפגעות/ נפגעי טראומה מינית, גילאי 18 פלוס
אנו מרכז טיפולי מומחה טראומה כרונית המיועד לטיפול באוכלוסיית הנפגעות/ נפגעים טראומה מינית בציבור הדתי והחרדי שכך אנו מקבלים פונים מכול הארץ ובנוסף קיימות 3 שלוחות שלנו בערים החרדיות של:
אלעד, מודיעין עילית וביתר עילית כאמור אנו מרכז מומחה טראומה ורגיש תרבות הנותן שירות טיפולי ללא עלות,תחת משרד הרווחה לטיפול ארוך טווח. סל השירותים שאנו נותנים:
טיפול פסיכותירויפויטי שבועי/ טיפול פסיכיאטרי תרופתי/ קבוצות טיפוליות למיומנויות: די בי טי ודיסוציאציה המלוות את הטיפול/ קבוצת אומנות/ התערבויות משפחתיות וזוגיות. בנוסף אנו עסוקים במחקר ומשמשים כמרכז הכשרה והדרכה.

מיקום: רח' כהנמן 111 בני ברק / רח' פנחס בן יאיר 3/3 אלעד / רח' השל"ה 9 מודיעין עלית

טלפון: 073-2800-590