NEABPD ISRAEL

קבוצות חדשות נפתחות

לאור הדרישה שני קבוצות של "קשרי משפחה" מתחילות במרץ 2019 בעברית ברעננה ובמאי 2019 בעברית בירושלים. גם נפתחת קבוצה במאי 2019 באנגלית בירושלים. מספר המקומות מוגבל והרישום על בסיס קדימות. נא ליצור קשר בהקדם האפשרי.